Het Corona-virus houdt heel Nederland bezig. Wat er op dit moment plaats vindt is voor iedereen nieuw en onbekend. Zoals jullie hopelijk zullen begrijpen ook voor de organisatie van Pinkenpop. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over het festival, of het door kan gaan en in welke vorm.
Binnenkort, met name op basis van berichtgeving vanuit de overheid, zullen wij bekend maken hoe wij omgaan met de editie van 2020. Nu op de zaken vooruitlopen lijkt ons onverstandig. Het festival zal doorgang vinden als het qua gezondheid van de bezoekers, artiesten, vrijwilligers en overige betrokkenen te verantwoorden is. Is dat niet te garanderen dan zullen we zeker een alternatief aandragen. De eisen en adviezen van de overheid, RIVM, etc. zijn hierbij hoe dan ook leidend.
Kortom: Wij vragen nog om een beetje geduld en komen binnenkort bij jullie terug met meer informatie. Voor de mensen die al een hoedje hebben gekocht in de voorverkoop: Hiervoor komt uiteraard een passende oplossing! Tot wij meer weten wordt het bezorgen van de hoedjes bij Pinkenpopgangers die al betaald hebben tijdelijk opgeschort. Dat houdt echter niet in dat we jullie vergeten zijn! Jullie horen van ons.